Zoeken naar de essentie

Al dertig jaar werkt beeldend kunstenaar Diego Joosten (°1962, Rumst, België) aan een oeuvre waarin abstractie de boventoon haalt, maar waarin ook het figuratieve een plaats krijgt - soms expliciet en dikwijls impliciet. Het oeuvre van Joosten is gelaagd, eigenzinnig en weet de kijker blijvend te boeien.

Visie

Voor Diego Joosten is schilderen het zoeken naar het moment waarop iets ontstaat, een weg naar de essentie. De fysieke act, de handeling, het loutere hanteren van het penseel vormt dikwijls het beginpunt van Joostens werk.

Er is geen dominant verhaal dat alles stuurt. Zijn werk is niet narratief maar wel poëtisch. De creatie begint bij een vlek, een gedachte, een fragmentarische waarneming, een foto enzovoorts.

Een werk is af als verhoudingen elkaar in een interessant evenwicht houden, als de creatie een volgehouden spanning kan oproepen die de kijker meeneemt in het beeld. Esthetiek mag daarin een rol spelen. De beslissing over de voltooiing van een werk is een gevoelsmatige keuze, bepaald door de handeling, of door tijd en verwerking.

Proces

Schetsen en tekenen zijn dikwijls het beginpunt. Joosten ziet zaken in de realiteit en begint te bouwen, te spelen. Of hij wordt geraakt door een kunstwerk en laat die impressie een eigen leven leiden.

Het gaat over compositie, lijn en vorm. Dikwijls werkt Diego Joosten in reeksen rond een thema en schildert hij meerdere doeken tegelijk. Dat vormt een confronterende uitdaging. Er ontstaat een wisselwerking, een dynamiek tussen die beelden. Die inspiratiebron verdwijnt ten slotte volledig uit het gezicht en wordt iets totaal anders en nieuw. De hele wereld kan een inspiratiebron zijn.

Schriftuur en kleurgebruik

Al schilderend en tekenend verwerkt Diego Joosten materiaal. Het werk evolueert laag per laag en de ene laag hoeft niet noodzakelijk de andere volledig te dekken. Het totaalbeeld moet kloppen.

De schilderkunst van Diego Joosten is essentieel onderzoekend. Er zijn de monochrome werken, ontstaan vanuit de colorfield painting. Daar tegenover staan vrije, eclatante composities met een krachtig, expressief palet dat aanspreekt met zijn openheid en vrijheid.

Abstractie, figuratie en fotografie

De verwondering en verstilling, opgeroepen door het herwerken van digitaal gefotografeerde beelden, introduceren vervreemding en verlangen in Joostens schilderkunst.

Ook in zijn werken op papier is een nieuwe grafische benadering ontstaan door het maken van digitale foto's. De registratie van beelden uit het dagelijkse leven brengt een figuratief proces op gang, in samenspel met vrije abstractie en structurerende gelaagdheid.

Het ambacht

Ambachtelijkheid heeft zijn plaats verworven in de wereld van Diego Joosten. Sinds enkele jaren schildert hij op linnen dat werd geprepareerd met zelfgemaakte kalkgesso. In combinatie met het gebruik van olieverf ontstaat er een vrije interpretatie die het eindresultaat mee bepaalt. Zo kan het werk zich tonen in al zijn sensitiviteit. Toeval en vrijheid krijgen de kans de artistieke ruimte mee te scheppen.

Jan Van Hoecke